Admission

 

 

 

 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा- 2019

 
सर्व शिक्षक,पालक व विदयार्थ्याना कळविन्यात येते की,
सन 2018-19 या वर्षात वर्ग 5 वीत शिकत असणारे विद्यार्थ्यांना जवाहर नवोदय प्रवेशाची सुवर्ण संधी
*या वर्षी प्रवेश अर्ज हे पुर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीनेच भरले जाणार आहेत.
    प्रवेश अर्ज भरण्यासाठी कोणतीही फी लागणार नाही,हे अर्ज 

https://www.nvsadmissionclasssix.in/nvs6reg/homepage 
 
लिंक वरून अपलोड करता येतील.
यासाठी खालील बाबीची आवश्यकता लागणार आहे.
- विदयार्थ्याचा फोटो(jpg.format),विदयार्थ्याची व पालकाची सही(scan केलेली) ,
वर्ग 5 वीत शिकत असलेल्या मुख्याध्यापकाचे विहित नमुन्यात सर्टिफिकेट इत्यादी.
विस्तृत माहितीसाठी Notification पहावे 
 
प्रवेश अर्ज भरण्याची तारीख दी.22/10/2018 ते दी.30/11/2018.

प्रवेश परीक्षा दी.06/04/2019.